bg
科索沃

科索沃

欧国联 2022.09.28 02:45
0
:
0

即將開始

塞浦路斯

塞浦路斯

交鋒歷史 賽事 主隊 比分結果 客隊
2022-09-28 欧国联 科索沃 0 - 0 塞浦路斯
2022-06-02 欧国联 塞浦路斯 0 - 2 科索沃
主隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
2022-09-24 欧国联 北愛爾蘭 2 - 1 科索沃
2022-06-13 欧国联 希臘 2 - 0 科索沃
2022-06-10 欧国联 科索沃 3 - 2 北愛爾蘭
2022-06-06 欧国联 科索沃 0 - 1 希臘
2022-06-02 欧国联 塞浦路斯 0 - 2 科索沃
主隊未來賽程 賽事 主隊 比分結果 客隊
2022-09-28 欧国联 科索沃 0 - 0 塞浦路斯
客隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
2022-09-25 欧国联 塞浦路斯 1 - 0 希臘
2022-06-12 欧国联 北愛爾蘭 2 - 2 塞浦路斯
2022-06-10 欧国联 希臘 3 - 0 塞浦路斯
2022-06-05 欧国联 塞浦路斯 0 - 0 北愛爾蘭
2022-06-02 欧国联 塞浦路斯 0 - 2 科索沃
客隊未來賽程 賽事 主隊 比分結果 客隊
2020-10-07 国际友谊 塞浦路斯 0 - 0 捷克
2022-09-28 欧国联 科索沃 0 - 0 塞浦路斯
暫無數據

欧国联錄影

查看全部>
更新时间:2022.09.26 09:20:30